Współpraca aplikacji CoronaMelder z innymi krajami

Od 30 listopada 2020 r. CoronaMelder wymienia kody z aplikacjami z kilku innych krajów europejskich. Odbywa się to w ten sam sposób jak pomiędzy dwoma użytkownikami CoronaMelder. Jeśli jeden z użytkowników otrzyma pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa i zgłosi to w aplikacji, drugi otrzyma powiadomienie.

Od 30 listopada CoronaMelder współpracuje z aplikacjami dotyczącymi koronawirusa z:

Dlaczego podjęliśmy współpracę?

W Holandii możliwe jest spotkanie zagranicznego użytkownika aplikacji dotyczącej koronawirusa, na przykład osoby z Niemiec, która przyjechała w podróży. Możliwe również, że sam spotkasz za granicą innego podróżującego podczas wyjazdu do Niemiec lub gdy spotkasz osobę z Niemiec w Danii.

Jeśli zagraniczny użytkownik otrzyma pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa i zdecyduje się zgłosić to w aplikacji, otrzymasz powiadomienie z CoronaMelder. Działa to tak samo w drugą stronę. Współpraca z aplikacjami z innych krajów jest więc przydatna również dla ludzi mieszkających lub pracujących w obszarach przygranicznych.

Zgłaszanie wyniku testu w CoronaMelder

CoronaMelder współpracuje wyłącznie z holenderską gminną służbą zdrowia (GGD), w oparciu o uznawane w Holandii testy. Jeśli wykonasz test na obecność koronawirusa za granicą i otrzymasz pozytywny wynik, nie możesz zgłosić tego w CoronaMelder.

Prywatność

Aplikacje z innych krajów europejskich, współpracujące z CoronaMelder, kierują się tymi samymi zasadami w zakresie ochrony prywatności:

Dane wysyłane na wspólny serwer są, podobnie jak w przypadku CoronaMelder, przechowywane maksymalnie przez 14 dni. Żadne dane inne niż kody z aplikacji nie są wysyłane na serwer ani na nim przechowywane.

Kraje europejskie mogą podłączyć się do wspólnego serwera, jeśli posiadają one zdecentralizowaną aplikację. Aplikacja zbiera kody użytkowników, u których wykryto koronawirusa i porównuje je z kodami w Twoim telefonie.

Dla porównania: w przypadku aplikacji scentralizowanej, kody te są zbierane w systemie centralnym i tam porównywane. Zapoznaj się z zestawieniem krajów z aplikacjami scentralizowanymi i zdecentralizowanymi.