Język: Polski
CoronaMelder
Logo aplikację CoronaMelder

Kiedy dostaję powiadomienie?

Otrzymasz ostrzeżenie, jeśli:

Możesz również otrzymać ostrzeżenie, jeśli:

oraz w związku z tym przez co najmniej 15 minut łącznie w ciągu jednego dnia byłeś narażony na szczególne ryzyko zarażenia. Aplikacja CoronaMelder nie wie, kim były te osoby, ani gdzie doszło do spotkania. Byłeś na przykład:

W ciągu jednego dnia może dojść do kilku różnych kontaktów z osobami zakażonymi, na przykład w pracy, a następnie w sklepie, które łącznie wyniosą 15 minut, a tym samym będą skutkować powiadomieniem. Ktoś przejechał obok na rowerze? Nie otrzymasz powiadomienia: przebywaliście blisko siebie przez krótki czas.