Język: Polski
CoronaMelder
Logo aplikację CoronaMelder

Co prawo mówi o aplikacji?

Ustawa o aplikacji do powiadomień stanowi, że nikt nie może zobowiązać innej osoby do pobrania lub korzystania z aplikacji. Nikt nie może Cię do tego zmusić: ani pracodawca, ani restauracja czy organizator imprezy, ani członek rodziny, znajomy lub przyjaciel. Masz pełną swobodę wyboru, czy chcesz pobrać aplikację CoronaMelder i z niej korzystać.

Chcesz się zapoznać z przepisami ustawy? Jest to możliwe. Pełna nazwa tej ustawy to: Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (ustawa specjalna o aplikacji do powiadomień dotyczących COVID-19).