Język: Polski
CoronaMelder
Logo aplikację CoronaMelder

Czy mogę usunąć aplikację CoronaMelder?

Możesz usunąć aplikację CoronaMelder ze swojego telefonu komórkowego, albo ją pozostawić. W ten sposób będziesz ją miał(a) już zainstalowaną, gdy w przyszłości zostanie ponownie aktywowana.