Język: Polski
CoronaMelder
Logo aplikację CoronaMelder

Kiedy aplikacja CoronaMelder zostanie ponownie aktywowana?

Działanie aplikacji CoronaMelder zostało tymczasowo wstrzymane. Może ona zostać aktywowana ponownie, gdy będzie tego wymagać sytuacja, np. gdy wirus zacznie się rozprzestrzeniać lub pojawi się nowy wariant koronawirusa wywołujący jeszcze poważniejsze objawy.