Język: Polski
Logo aplikację CoronaMelder

Aplikacja CoronaMelder
zostaje tymczasowo
wstrzymana

Od 22 kwietnia 2022 r. działanie aplikacji CoronaMelder zostanie tymczasowo wstrzymane

Restauracje, sklepy itp. są znowu otwarte. Udało nam się to wspólnie osiągnąć. Obowiązuje jeszcze kilka środków i zaleceń dotyczących ochrony przed koronawirusem (j. angielski), ale wiele obostrzeń już zniesiono. Na przykład nie trzeba już pozostać w domu po znalezieniu się w pobliżu osoby zarażonej koronawirusem. A większość osób z pozytywnym wynikiem samodzielnie wykonanego testu na koronawirusa nie musi też wykonywać testu potwierdzającego w GGD.

Z tego powodu potrzeba korzystania z aplikacji CoronaMelder znacznie się zmniejszyła i od 22 kwietnia 2022 r. jej działanie zostanie tymczasowo wstrzymane.

Aplikacja przestanie więc wymieniać (anonimowe) dane z innymi użytkownikami CoronaMelder. Przestanie też udostępniać dane aplikacjom powiadamiającym z innych krajów.

Jeśli w przyszłości pojawi się nowy wariant koronawirusa, który będzie wymagał powiadamiania i ostrzegania użytkowników, aplikacja CoronaMelder będzie mogła zostać ponownie uruchomiona.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co udało się osiągnąć dzięki aplikacji CoronaMelder? Zobacz statystyki (j. angielski).