CoronaMelder
Logo CoronaMelder app

Wannear krij ik in melding?

Wannear krij ik in melding?

Do krigest in warskôging neidat:

Do wiest bygelyks:

Mar fytste immen foarby? Dan krigest gjin melding: jimme wiene koart byinoar yn ‘e buert.