Taal: Frysk
CoronaMelder
Logo CoronaMelder app

Wat bart der mei de app as ik him op myn mobyltsje stean lit?

De app bliuwt op dyn mobyltsje stean, mar is net aktyf en wurket net. Do krigest wer nije meldings as KoroanaMelder yn ‘e takomst op ‘e nij oanset wurdt.