Taal: Frysk
CoronaMelder
Logo CoronaMelder app

Wannear wurdt KoroanaMelder op 'e nij oanset?

KoroanaMelder wurdt tydlik stopset. De app kin op ‘e nij oanset wurde as de situaasje dêr om freget, bygelyks it firus him wer jilde lit. Of by in nije koroanafariant dy’t minsken slimmer siik makket.