Език: Български
CoronaMelder
Лого на приложението CoronaMelder

Какво гласи законът относно приложението?

В закона относно приложението пише, че никой не може да задължава другиго да изтегли или да използва приложението. Никой няма право да изисква това: нито работодател, нито обществено заведение, нито член на семейството, нито познат или пък приятел. Изборът дали да изтеглите и да използвате CoronaMelder, е изцяло Ваш.

Желаете да се запознаете със закона? Това е възможно. Името на закона е Временен закон относно приложението за известяване във връзка с COVID-19.