Език: Български
CoronaMelder
Лого на приложението CoronaMelder

Ще бъдат ли съхранени някъде моите данни след спирането на CoronaMelder?

Не, обменените произволни кодове, които обикновено се съхраняват на Вашия телефон, ще бъдат изтрити. Ще бъдат изтрити и всички кодове от сървърите и повече няма да се обменят данни с европейската мрежа.