De CoronaMelder app is in ontwikkeling

We krijgen het coronavirus steeds meer onder controle, maar het is er nog altijd. Dus is het belangrijk om alert te blijven. Daarom is er een app in ontwikkeling.

Bescherm je vrienden, familie en de rest van Nederland

De app waarschuwt nadat je in de buurt bent geweest van iemand met het coronavirus. Zo kunnen we samen de verspreiding stoppen.

Je krijgt een melding nadat je extra kans op besmetting hebt gelopen

Dit gebeurt als je 15 minuten dicht bij iemand bent geweest die later corona blijkt te hebben. Deze persoon moet ook de app gebruiken.

De app gebruikt Bluetooth,
geen locatiegegevens

De app ziet via Bluetooth of je dicht bij iemand was. Hoe dichterbij, hoe sterker het Bluetooth-signaal. De app weet niet waar je was en wie je bent.

Voorbeeld
Fietste iemand voorbij? Dan krijg je later geen melding

Het Bluetooth-signaal was sterk genoeg omdat jullie dicht bij elkaar waren. Dit duurde alleen zo kort dat de kans op besmetting heel laag is.

Voorbeeld
Zat je dicht bij iemand in de trein? Dan kun je later wel een melding krijgen

Het Bluetooth-signaal was sterk genoeg en jullie waren langere tijd dicht bij elkaar in de buurt.

Wanneer is de app klaar?

Op 1 september is het voornemen om de app landelijk te lanceren.

Hoe werkt de app?

De app stuurt je een bericht als je enige tijd in de buurt bent geweest van iemand die besmet is met het coronavirus.

Hoe zit het met mijn Privacy?

De app werkt zonder persoonsgegevens of locatiegegevens.

Werkt de app veilig?

De app wordt uitgebreid getest voordat je hem kunt downloaden.

Is de app verplicht?

Je gebruikt de app geheel vrijwillig.

Hoe helpt de app tegen corona?

De CoronaMelder app waarschuwt als je in buurt bent geweest van iemand die corona heeft.

Veelgestelde vragen

Werking van de app

Waarom is de app nodig?

De app is een aanvulling op het bron en contactonderzoek van de GGD. Hierdoor kunnen mensen eerder gewaarschuwd worden die nog geen klachten hebben. Zo voorkom je dat je het virus onbewust op anderen overdraagt.

Hoe meet de CoronaMelder app de afstand tot andere gebruikers van de app?

De CoronaMelder app kan niet de precieze afstand meten tot andere mensen die de app gebruiken. Maar kan wel inschatten of je dichtbij bent of niet.

De app gebruikt daarvoor Bluetooth Low Energy (Bluetooth Lage Energie). Hoe sterker het signaal, hoe dichterbij je bent.

Hoe werkt de app precies?

De CoronaMelder app gaat als volgt werken.

 • Jouw app maakt elk kwartier een unieke, willekeurige code aan.
 • Komt iemand die ook de app heeft dicht bij jou in de buurt?
  • Dan ontvangt de app van die persoon jouw willekeurige code en slaat deze op.
  • Andersom slaat jouw app ook de willekeurige code op van deze persoon.
 • Blijkt die persoon later het coronavirus te hebben? Dan kan diegene dit vrijwillig melden in de app, samen met een medewerker van de GGD. De persoonsgegevens en locatie zijn niet bekend bij de app. Je weet dus niet wie de persoon met het coronavirus is of wanneer en waar je die ontmoet hebt.
 • De app van die persoon stuurt dan alle willekeurige codes die het afgelopen 14 dagen heeft uitgezonden naar een centrale server.
 • Jouw app controleert elke dag een paar keer de codes op de centrale server. Als één van die codes hetzelfde is als een code op jouw telefoon, dan geeft de app een melding. De melding betekent dat je in de afgelopen dagen langere tijd dicht bij iemand in de buurt geweest bent met het coronavirus. Lang genoeg om misschien besmet te raken.
 • De persoonsgegevens en locatie zijn niet bekend bij de app. Je weet dus niet wie de persoon met het coronavirus is of wanneer en waar je die ontmoet hebt.
 • De app geeft je advies wat je kunt doen om te voorkomen dat je anderen besmet, zoals familie en vrienden.

Werkt de CoronaMelder app ook op mijn telefoon?

De CoronaMelder app wordt ontwikkeld voor alle telefoons met nieuwe versies van iOS (Apple) en Android.

Loopt de batterij van mijn telefoon snel leeg door de CoronaMelder app?

De app verbruikt weinig energie. De app gebruikt Bluetooth Low Energy (Bluetooth Lage Energie). Dit is een speciale vorm van Bluetooth die weinig stroom gebruikt.

Hoeveel procent van je batterij de app precies gebruikt, verschilt per telefoon.